Bezpečnost a pravidla pro cestující

Vyhlídkové lety jsou zajišťovány letouny s příslušným certifikátem a povolením pro tento typ letů. Pilotáž provádí vždy pilot s kvalifikací obchodního pilota.
Provozovatel má pojištěnu odpovědnost za škody způsobené cestujícím do limitu 10.000.000,- Kč / osoba.

K zakoupení letenky je potřeba doklad totožnosti (OP, ŘP, PAS).
Cestující jsou povinni dostavit se na letiště odletu k odbavení s časovým předstihem, min. 15 minut před odletem.
Cestující jsou povinni řádně zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav s ohledem na srdeční vadu, vysoký krevní tlak, závratě, nachlazení a jiné indispozice, které můžou negativně ovlivnit člověka během letu.
Je zakázáno vstupovat na palubu letadla se zbraněmi, střelivem, výbušninami a jinými nebezpečnými předměty a látkami.
Cestující jsou povinni řídit se instrukcemi posádky při nastupování, během letu a opuštění letadla.
Osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek a dále osoby, které zjevně neskýtají záruku bezpečného průběhu letu nebudou vpuštěny na palubu.
Na palubě letadel je kouření zakázáno.
Cestující je povinen být za letu připoután bezpečnostními pásy.
Děti od 2 do 4 let se mohou zúčastnit letu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, na společném sedadle a toto dítě nebude připoutané.
Děti do 15 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem dospělých osob, které zároveň přebírají odpovědnost za jejich chování na letišti.
Vstup do areálu letiště je dovolen pouze v doprovodu personálu.
Cestující jsou pojištěni proti smrti, zranění a ztrátě či poškození věcí a příručních zavazadel v souladu s platným leteckým zákonem.